Köszöntjük a SOLA RÁDIÓ honlapján!

A SOLA Rádió 24 órás vallási műsorának célja a keresztény hit és értékrend alapjain szolgálni, tájékoztatni hallgatóit, és ezáltal igényes időtöltési alternatívát nyújtani.

Műsoraink a kereszténység alapvető tanításait, alapelveit, életvezetési tanácsait bemutató, elemző, azokról beszélgetéseket folytató kulturális- és irodalmi magazinok, gyermek- és család tematikájú adások, zenei válogatások, Bibliatanulmányok, igehirdetések, liturgikus istentiszteletek, és a napi adásban szerkesztett információs-és ismeretterjesztő blokkok, továbbá egyéb hírek és közszolgálati műsortartalom.

Célunk a rádió-és TV műsorokon keresztül az Evangélium hirdetése. Hisszük, hogy Jézus második adventje előtt kiemelkedő jelentősége van a média missziónak. Amint János Jelenések Könyvében található az ég közepén repülő angyal, mely hirdeti Krisztus evangéliumát, így tekintünk mi is küldetésünkre és szolgálatunkra.

“És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; (Jel 14,6-7)

Műsoraink minden hallgatóhoz szólnak vallási meggyőződéstől függetlenül – akik keresik a hit értékeit és tanításait, illetve azokhoz szólunk, akik már a hit útjára léptek. Ugyanakkor számos műsorunkat ajánljuk a kulturális rendezvények, az irodalom, vagy akár a régészet iránt érdeklődőknek.

Műsoraink szerkesztői neves és felkészült teológusok, szociológusok, tanárok, államigazgatási szakemberek, továbbá előadóművészek, akik megtiszteltetésnek veszik, hogy a rádióadásban közreműködhetnek. A munkatársak csapata önkéntesen, a rádió szellemiségével és céljaival, küldetésével azonosulva elkötelezettségből vállalják és végzik ezt a tevékenységüket, mindennemű ellenszolgáltatás nélkül.

A SOLA Rádió vallási műsora alternatíva a két magyar katolikus vallási rádió mellett a protestáns keresztény értékek és szellemiség képviseletével. Ezért a műsorok szerkesztésében és készítésében a VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD érdekében törekszünk a keresztény felekezetekkel, vallási közösségekkel való együttműködésre, valamint teret nyújtunk a zsidó kulturális értékek megjelenítésének is.

Együttműködünk  a MERA Rádió, a Halas Rádió, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió és a Magyar Katolikus Rádió médiaszolgáltatókkal közös műsorok, illetve általuk készített műsorok átvételével a keresztény életmód bemutatására.

 

mystat