Az emberi lélek legmélyéről született zsoltárok mindannyiunk érzéseit visszhangozzák, a hála, a bűnbánat, a vágyódás, a sorstalanság a „fent” és „lent” érzelmi körforgását legszebben kifejező énekek. A zsoltárok világába hívjuk a hallgatót a pihenés óráiban.