A hívő ember életében fontos szerepe van a zenének, melyben kifejezésre jutnak lelki világunk örömei, bánatai, viharai – valójában minden rezdülésünk megfogalmazódik. Eme csodálatos „világról” szólnak a hitvalló énekek, melyeket Sümeginé Tóth Piroska mutat be hallgatóinknak.