A vallásszabadság, mint alapvető emberi jog a mai magyar társadalomban az emberek nagy többségének tudatában nincs jelen, vagy tévesen értelmezik. Egyrészről ez nem „magánügy”, hanem közösségi „ügy”. Másrészről ennek a jognak az értelmezése nem a vallásos és ateista emberek megkülönböztetését jelenti.

A műsor célja, hogy minden emberhez eljusson a lelkiismereti-és vallásszabadság ismeretének lényegi alapjai, és ezeknek az ismereteknek a birtokában a társadalom minden szereplőjének felelősségérzetét meg tudjuk ragadni.

Másrészről a műsor mintaértékű példát kíván mutatni arra, hogy a média hogyan képes meghatározó szerepet játszani egy alapvető emberi szabadságjog megismertetésében és ezáltal hozzájárulni annak érvényesítésében.

Műsorvezető: Erdélyi László